Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Výsledky prvního kola přijímacího řízení 2016

22.4.2016

Výsledky prvního kola přijímacího řízení 2016

Přijímací řízení


 Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejdříve 22. dubna 2016

Oznamuje se zveřejněním seznamu žáků (uchazečů) pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení a v pořadí určeném výsledky přijímacího řízení. Seznam přijatých žáků (uchazečů) včetně poučení bude zveřejněn na úřední desce před budovou školy na ulici Husova 283, Bohumín a na webových stránkách školy (www.sosboh.cz).  Nebude odesíláno poštou. Telefonické informace škola nepodává.

Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno nejdříve 22. dubna 2016

Rozhodnutí je doručováno do vlastních rukou zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče.  Po uplynutí lhůty pro uložení pěti pracovních dnů se považuje rozhodnutí za doručené.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od jeho doručení. V případě zaslání odvolání poštou je rozhodující datum poštovního razítka. V rámci autoremedury je možná změna rozhodnutí (ředitelka střední školy buď odvolání vyhoví, nebo je postoupí krajskému úřadu).

 Zápisový lístek

V  případě přijetí je třeba zaslat   poštou   zápisový lístek,   nebo   jej  předat ředitelce školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků přijímacího řízení (na úřední desce a na webu školy). Nepotvrdí – li uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že se uchazeč odvolal na jiné škole a byl na základě odvolání přijat.

O vydání náhradního zápisového lístku na základě písemné žádosti (přiloženo i čestné prohlášení o tom, že původní ZL nebyl a nebude uplatněn) bez zbytečného odkladu lze požádat školu, která zápisový lístek vydala. Zápisový lístek bude označen jako „NÁHRADNÍ“.

Potvrzení nástupu do střední školy – přijímání a zpětné vydávání zápisových lístků  (neplatí pro nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání).

V Bohumíně 22. dubna 2016

 37-41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy
UMÍSTĚNÍ ČÍSLO JEDNACÍ VÝSLEDEK
1 262/2016 přijat
2 280/2016 přijat
3 182/2016 přijat
4 195/2016 přijat
5 113/2016 přijat
6 187/2016 přijat
7 333/2016 přijat
8 294/2016 nedostavil se

 

75-41-M/01  Sociální činnost
UMÍSTĚNÍ ČÍSLO JEDNACÍ VÝSLEDEK
1 283/2016 přijat
2 236/2016 přijat
3 208/2016 přijat
4 214/2016 přijat
5 318/2016 přijat
6 227/2016 přijat
7 137/2016 přijat
8 100/2016 přijat
9 158/2016 přijat
10 172/2016 přijat
11 213/2016 přijat
12 330/2016 přijat
13 149/2016 přijat
14 231/2016 přijat

 64-41-L/51  Podnikání - denní forma studia


UMÍSTĚNÍ ČÍSLO JEDNACÍ  VÝSLEDEK
1 157/2016 přijat
2 134/2016 přijat
3 286/2016 přijat
4 329/2016 přijat
5 152/2016 přijat
6 322/2016 přijat
7 165/2016 přijat
8 292/2016 přijat
9 383/2016 přijat
10 99/2016 přijat
11 133/2016 přijat
12 95/2016 přijat
13 384/2016 přijat
14 342/2016 přijat
15 112/2016 přijat

 

 

64-41-L/51  Podnikání - dálková forma studia
UMÍSTĚNÍ ČÍSLO JEDNACÍ KÓD VÝSLEDKU
1 88/2016 přijat
2 398/2016 přijat
3 276/2016 přijat
4 293/2016 přijat
5 381/2016 přijat
6 368/2016 přijat
7 218/2016 přijat
8 385/2016 přijat
9 386/2016 přijat
10 367/2016 přijat
11 374/2016 přijat
12 353/2016 přijat
13 150/2016 přijat
14 372/2016 přijat
15 73/2016 přijat
16 244/216 přijat
17 370/2016 přijat
18 72/2016 přijat
19 380/2016 přijat
20 70/2016 přijat
21 200/2016 přijat
22 371/2016 přijat
23 343/2016 přijat
24 127/2016 přijat
25 361/2016 přijat
26 375/2016 přijat
27 216/2016 přijat
28 373/2016 přijat
29 369/2016 přijat
30 392/2016 přijat

 23-56-H/01  Obráběč kovů
UMÍSTĚNÍ ČÍSLO JEDNACÍ VÝSLEDEK
1 304/2016 přijat
2 332/2016 přijat
3 358/2016 přijat
4 275/2016 přijat
5 256/2016 přijat
6 234/2016 přijat
7 198/2016 přijat
8 203/2016 přijat
9 254/2016 přijat
10 289/2016 přijat
11 350/2016 přijat
12 272/2016 přijat
13 178/2016 přijat
14 297/2016 přijat
15 317/2016 přijat
16 253/2016 přijat
17 320/2016 přijat
18 125/2016 přijat
19 290/2016 přijat
20 295/2016 přijat
21 278/2016 nepřijat
22 240/2016 nepřijat
23 258/2016 nepřijat
24 378/2016 nepřijat
25 354/2016 nepřijat
26 225/2016 nepřijat
27 217/2016 nepřijat
28 250/2016 nepřijat
29 313/2016 nepřijat
30 223/2016 nepřijat
31 267/2016 nepřijat
32 348/2016 nepřijat
33 248/2016 nepřijat
34 246/2016 nepřijat
35 389/2016 nepřijat
36 314/2016 nepřijat

 

65-51-H/01  Kuchař - číšník
UMÍSTĚNÍ ČÍSLO JEDNACÍ VÝSLEDEK
1 239/2016 přijat
2 132/2016 přijat
3 212/2016 přijat
4 273/2016 přijat
5 238/2016 přijat
6 265/2016 přijat
7 261/2016 přijat
8 327/2016 přijat
9 135/2016 přijat
10 310/2016 přijat
11 323/2016 přijat
12 309/2016 přijat
13 230/2016 přijat
14 281/2016 přijat
15 284/2016 přijat
16 268/2016 přijat
17 206/2016 přijat
18 324/2016 přijat
19 334/2016 přijat
20 349/2016 přijat
21 220/2016 přijat
22 245/2016 přijat

 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
UMÍSTĚNÍ ČÍSLO JEDNACÍ VÝSLEDEK
1 197/2016 přijat
2 257/2016 přijat
3 255/2016 přijat
4 288/2016 přijat
5 111/2016 přijat
6 307/2016 přijat
7 237/2016 přijat
8 296/2016 přijat
9 287/2016 přijat
10 252/2016 přijat
11 341/2016 přijat
12 357/2016 přijat
13 251/2016 přijat
14 186/2016 přijat

 
23-68-H/01 Strojní mechanik
UMÍSTĚNÍ ČÍSLO JEDNACÍ VÝSLEDEK
1 303/2016 přijat
2 305/2016 přijat
3 189/2016 přijat
4 211/2016 přijat
5 274/2016 přijat
6 204/2016 přijat
7 116/2016 přijat
8 306/2016 přijat
9 316/2016 přijat
10 126/2016 přijat
11 279/2016 přijat
12 377/2016 přijat
13 191/2016 přijat
14 355/2016 přijat
15 285/2016 přijat
16 226/2016 přijat
17 270/2016 přijat
18 312/2016 přijat
19 266/2016 přijat
20 335/2016 přijat
21 249/2016 nepřijat
22 259/2016 nepřijat
23 390/2016 nepřijat
24 190/2016 nepřijat
25 315/2016 nepřijat

 

69-51-H/01  Kadeřník
UMÍSTĚNÍ ČÍSLO JEDNACÍ VÝSLEDEK
1 331/2016 přijat
2 301/2016 přijat
3 199/2016 přijat
4 171/2016 přijat
5 366/2016 přijat
6 319/2016 přijat
7 121/2016 přijat
8 260/2016 přijat
9 210/2016 přijat
10 352/2016 přijat
11 351/2016 přijat
12 159/2016 přijat
13 328/2016 přijat
14 336/2016 přijat
15 209/2016 přijat
16 219/2016 přijat
17 337/2016 přijat
18 183/2016 přijat
19 264/2016 přijat
20 170/2016 přijat
21 166/2016 přijat
22 308/2016 přijat
23 311/2016 přijat
24 299/2016 přijat
25 269/2016 přijat
26 205/2016 přijat
27 169/2016 přijat
28 325/2016 přijat
29 221/2016 přijat
30 298/2016 přijat

 


26-51-H/01 Elektrikář
UMÍSTĚNÍ  ČÍSLO JEDNACÍ VÝSLEDEK
1 356/2016        přijat    
2 382/2016        přijat    
3 104/2016        přijat    
4 153/2016        přijat    
5 282/2016        přijat    
6 271/2016        přijat    
7 224/2016        přijat    

 
69-54-E/01  Provozní služby
UMÍSTĚNÍ  ČÍSLO JEDNACÍ VÝSLEDEK
1 300/2016        přijat   
2 302/2016        přijat   
3 233/2016        přijat   
4 347/2016        přijat   
5 326/2016        přijat   zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB