Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

3. kolo přijímacího řízení

17.6.2016

3. kolo přijímacího řízenílogo

 

 

 

 

[icon name="icon-hand-right"]   DODATEK č. 2 k pokynu Ř - 3. kolo PŘ 2016  [icon name="icon-hand-left"]    D o d a t e k


                                  číslo 2k „Příkazu ředitelky č. 2016-02  o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu na Střední školu, Bohumín, příspěvkovou organizaci pro školní rok 2016/2017“


týkající se 3. kola přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017


 

 

I. Konání 3. kola přijímacího řízení


V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, se sídlem Husova 283, Bohumín, 3. kolo přijímacího řízení bez konání přijímací zkoušky v níže uvedených oborech vzdělávání s těmito počty volných míst:

Kód oboruNázev oboruPočet volných míst


pro 3. koloObory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou37-41-M/01


Provoz a ekonomika dopravy

875-41-M/01


Sociální činnost

5Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou23-51-H/01


Strojní mechanik

523-56-H/01


Obráběč kovů

023-68-H/01


Mechanik opravář motorových vozidel

1026-51-H/01


Elektrikář

1365-51-H/01


Kuchař – číšník

1569-51-H/01


Kadeřník

769-54-E/01


Provozní služby (dvouletý)

464-41-L/51


Podnikání - denní

10
II.   Kritéria 3. kola přijímacího řízení:


 

-          bez přijímací zkoušky,

-          lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,

-          přijetí až do naplnění stavu.

III. Termíny 3. kola přijímacího řízení


 

Přihlášky se mohou zasílat poštou nebo osobně doručit v termínu od 17. 6. 2016 do 29. 8. 2016, žáci budou přijímáni dle pořadí doručení zápisových lístků do naplnění kapacity oboru.

 

Bohumín, dne 17. června 2016

 

Ing. Liběna Orságová v. r.

ředitelka školy

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB