Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Příjímáme do maturitních oborů!

17.5.2017

                                 Konání 2. kola přijímacího řízení

 

V souladu s § 59 a § 60f odst. 1 až 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s § 12 vyhlášky
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, se sídlem Husova 283, Bohumín, 2. kolo přijímacího řízení bez konání přijímací zkoušky v níže uvedených oborech vzdělání s těmito počty volných míst:

 

Kód oboru

Název oboru

Počet volných míst

pro 2. kolo

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou (studijní obory)

75-41-M/01

Sociální činnost

10

64-41-L/51

Podnikání – dálková forma studia

16

 Termíny 2. kola přijímacího řízení

 

Přihlášky je možné doručit osobně nebo zasílat poštou v termínu od 17. 5. 2017 do 24. 5. 2017.

Podmínky viz dokument níže.

Soubory ke stažení:

DODATEK č 2 k pokynu Ř - 2 kolo pro maturitní obory PŘ 2017 bez PD.docx (0.08 MB)

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB