Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

4. kolo přijímacího řízení

2.9.2017

Konání 4. kola přijímacího řízení

 

V souladu s § 59 a § 60f odst. 1 až 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s § 12 vyhlášky
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, se sídlem Husova 283, Bohumín, 4. kolo přijímacího řízení bez konání přijímací zkoušky v níže uvedených oborech vzdělání s těmito počty volných míst:

 

 

Kód oboru

Název oboru

Počet volných míst

pro 4. kolo

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou (studijní obory)

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy

1

75-41-M/01

Sociální činnost

4

64-41-L/51

Podnikání – denní forma studia

6

64-41-L/51

Podnikání – dálková forma studia

0

 

Kód oboru

Název oboru

Počet volných míst

pro 4. kolo

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou (učební obory)

23-51-H/01

Strojní mechanik

11

23-56-H/01

Obráběč kovů

5

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

8

26-51-H/01

Elektrikář

3

65-51-H/01

Kuchař – číšník

15

69-51-H/01

Kadeřník

0

69-54-E/01

Provozní služby (dvouletý)

5

23-56-H/01

Obráběč kovů – zkrácené (jednoleté)

30

Soubory ke stažení:

DODATEK č 5 k pokynu Ř - 4. kolo pro učební obory PŘ 2017.docx (0.07 MB)

DODATEK č 6 k pokynu Ř - 4. kolo pro maturitní obory PŘ 2017.docx (0.07 MB)

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

BM servis a.s.
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB