Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

8. ročník Dne prevence

10.10.2017

Ve dnech 2. 10. a 6. 10. 2017 proběhl v prostorách naší školy již 8. ročník Dne prevence tentokrát na téma: „Šikana a kyberšikana

Akce byla určena prvním ročníkům těchto oborů: elektrikář, automechank, strojní zámečník, obráběč kovů, kadeřník, ekonomie dopravy, sociální činnost.

Program byl rozvržen na čtyři vyučovací hodiny, kdy každá třída prošla „kolečkem“: psychohry (p. uč. R. Kozel), film o šikaně, rozbor filmu, dotazník (p. výchovná poradkyně a učitelka A. Hloušková), prožitkový program (metodik prevence a učitelka M. Wojnarová a p. psycholožka J. Lichá) a program s Městskou policií Bohumín – p. policista Semjan).

Studenti uměli objasnit pojem šikana a kyberšikana, měli správné postoje, věděli, že by ve svém kolektivu nestrpěli někoho, kdo by byl agresorem a troufl si na slabšího jedince. Pokud by taková situace nastala reálně, uměli by se postavit za oběť osobně nebo za pomocí třídního učitele, psychologa, výchovného poradce či metodika prevence a určitě i rodičů.

Akce byla přijata studenty velmi kladně a ti nejaktivnější si odnesli malou pozornost v podobě sady fixů – značkovačů.

Chci touto cestou poděkovat svým výborným kolegům za perfektně odvedenou práci a spolupráci, poděkování i Městské policii Bohumín a všem studentům, kteří se zúčastnili, za přístup a pozitivní ohlasy.

                                                                                       M. Wojnarová, metodik prevence

 

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB