Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Světlo paměti

28.2.2018

Světlo paměti

                                      

V pátek 23. 2. 2018 proběhl na naší SŠ Bohumín seminář „Světlo paměti“ věnovaný tématice holocaustu.

V první části semináře vystoupila paní Jana Hlávková, pracovnice českého konzulátu v Izraeli, s historií židovského obyvatelstva od prvopočátku až k druhé světové válce. Prezentace byla velmi zajímavá.

Druhá část semináře byla věnována autentickému příběhu rodiny a života pana ing. Michala Salamonoviče. Ten, jako malý chlapec, prošel s mladším bratrem a rodiči několik koncentračních táborů.

Rodina žila původně klidným životem v Ostravě až do doby Norimberských zákonů, kdy nacisté rozhodli, že Židé budou nosit žlutou hvězdu s označením „JUDE“ (Žid). Od této doby se stali neplnohodnotnými občany, kteří nesměli vlastnit sbírky známek, obrazů, mincí, nesměli mít kožichy, ale ani hudební nástroje či domácí „mazlíčky“. A to vše bylo zaštítěno Hitlerovým plánem vyhlazení všech Židů z celého světa (před 2. světovou válkou žilo v celém světě 11 mil. Židů).

Po všech útrapách a zbědování se podařilo panu Salamonovičovi, jeho bratrovi a matce přežít, když na „pochodu smrti“ za náletu skočily do příkopu, zůstali tam ležet a posléze, když se pochod vydal dále, utekli do lesa a našli pomoc u obyčejných lidí. Jejich otec takové štěstí neměl, byl zavražděn v koncentračním táboře.

Všichni studenti, bylo jich 90, si uvědomili, že historie holocaustu se už nikdy nesmí opakovat.

Za druhé světové války vyhladili nacisté 6 miliónů židovských obyvatel, z toho bylo 1,5 miliónů dětí.

Seminář byl velmi zajímavý a emotivní. 

Za nás za všechny chci popřát panu Salamonovičovi pevné zdraví a mnoho krásných chvil se svými blízkými, přáteli a školní mládeži.

                                                                

                                                                              M. Wojnarová

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB