Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Exkurze na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity

1.4.2018

Exkurze na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity

 

Datum: 21. 3. 2018

Místo konání: Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty OU 

Třídy: PD1, PD2

Téma: Typy fyzikálních měření a jejich uplatnění v dopravě

Přednášející: Doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.

 

Návštěva Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity byla zahájena představením rozdílů mezi reálnou, vzdálenou a virtuální laboratoří. Následovaly ukázky fyzikálních experimentů z oblasti kinematiky, mechaniky tekutin a kmitavého pohybu. Prostřednictvím počítačem podporovaného experimentu jsme měřili veličiny související s pohybem vozidla, provedli jsme rozbor jejich grafického znázornění v závislosti na čase a vyhodnotili výsledky z hlediska praktického využití v dopravě. Velmi efektní byly pokusy prováděné za sníženého tlaku, ať už formou praktické ukázky souvislosti snižujícího se tlaku vzduchu s poklesem teploty varu vody či změnami tvaru těles, což bylo demonstrováno pěnou na holení a pouťovým balonkem, nebo formou důkazu působení vztlakové síly v tekutinách, tedy nejen v kapalinách, ale i plynech. Další názornou částí exkurze byla část věnovaná demonstraci vlastností elektromagnetických vln a jejich šíření v prostoru. Žáci byli seznámeni s historií a rozdělením frekvenčních pásem, s frekvencemi plně obsazenými a s frekvencemi vhodnými pro školní experimenty. Demonstrována byla např. postupná a stojatá vlna na vedení a na otevřeném vedení, dále napěťové a proudové kmitny na zkratovaném vedení, vedení zakončené skládaným dipólem apod. Velmi kladně byla žáky přijata část semináře zaměřená na téma „Mikrovlnné trouby, mobilní telefony a jejich možné účinky na lidské zdraví.“ Žáci byli seznámeni s možnými riziky souvisejícími například se spánkem v blízkosti mobilních telefonů a jejich nošením v oblečení, zejména v kapsách kalhot u mužů.

 

Věra Kerlínová

 

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB