Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

16.11.2018

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

 Exkurze do Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR v Praze v rámci Týdne vědy a techniky

Kdy: 8. 11. 2018

Kde: Flemingovo náměstí 2, Praha 6

Kdo: žáci tříd PSČ2, PSČ3 a SČ4

 

Program:

1. iBodies: chytré nanočástice (nejenom) pro cílenou léčbu rakoviny

Byly nám představeny polymerní částice z nanosvěta, které jak všichni pevně věříme, budou jednou sloužit k léčbě rakoviny. Tyto částice v současném stadiu výzkumu a vývoje představují pro vědce neocenitelný nástroj, jelikož umožňují zobrazovat konkrétní bílkoviny na povrchu buněk či tyto bílkoviny izolovat z krve a jiných tkání. Měli jsme možnost zhlédnout „práci“ těchto nanočástic pod konfokálním mikroskopem s velmi zajímavým vysvětlením mechanismu jejich účinku. Závěrem nám bylo řečeno, proč je tak obtížné dostat se od látek skvěle fungujících v laboratoři až k opravdovým lékům v lékárně.

 

2. Zákaz vstupu – kontrolované pásmo!

 

Radioaktivita – již při vyslovení tohoto slova si jej řada z nás okamžitě spojí s nebezpečím ohrožení života. My jsme se ale dozvěděli, jak ji lze také skvěle využívat v chemii či biologii, např. pro vývoj nových léčiv. Radioaktivita poskytuje jasný a nezaměnitelný signál, a tak je s její pomocí možné sledovat přesně třeba osudy radioaktivně označené molekuly v živém organismu.

 

3. NMR and EPR - špioni ve světě molekul


Když se řekne „magnetická rezonance“, asi každý si vybaví zařízení, které používají lékaři k zobrazování lidského těla při odhalování nejrůznějších neduhů. Stejná metoda slouží chemikům při odhalování struktury neznámé látky. V laboratoři nukleární magnetické resonance (NMR) a elektronové paramagnetické resonance (EPR) nám bylo vysvětleno, jak lze při zkoumání struktury látek využít magnetických vlastností jader a elektronů, jak s námi molekuly pomocí magnetického pole komunikují a co jsou nám ochotné ze své struktury prozradit. Měli jsme jedinečnou možnost seznámit se s principem silného supravodivého magnetu, jehož magnetické pole je stotisíckrát větší než magnetické pole Země a podívali jsme se do jeho nitra.

 

4. Výzkum virů – jak zabezpečit laboratoř

Největším zážitkem pro nás byla přednáška viroložky, která nás seznámila s náplní právě probíhajících experimentů a poskytla velmi poutavou prezentaci o výzkumu více i méně známých virů, jejich skrytém nebezpečí a nutném zabezpečení pro bezpečnou práci s nimi. Velmi zajímavou součástí byl také přímý přenos z laboratoře s technickým zabezpečením stupně 3.  

 

Text a foto: Věra Kerlínová

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB