Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

2. kolo přijímacího řízení pro učební obory

9.5.2019

        D O D A T E K    č. 1

 

k „Příkazu ředitelky č. 01/2019 o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu
na Střední školu, Bohumín, příspěvkovou organizaci, pro školní rok 2019/2020“

 

 

týkající se 2. kola přijímacího řízení pro učební obory
ve školním roce 2019/2020

 

 

I. Konání 2. kola přijímacího řízení

V souladu sustanoveními § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,vyhlášky
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění, a s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,vyhlašuje Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, se sídlem Husova 283, Bohumín,
2. kolo přijímacího řízení bez konání přijímací zkoušky v níže uvedených oborech vzdělání s těmito počty volných míst:

 

 

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou (učební obory)

 

Kód oboru vzdělání

Název oboru vzdělání

Počet volných míst pro 2. kolo

23-51-H/01

Strojní mechanik

14

23-56-H/01

Obráběč kovů

15

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

5

26-51-H/01

Elektrikář

5

65-51-H/01

Kuchař-číšník

12

69-51-H/01

Kadeřník

0

Soubory ke stažení:

Dodatek č. 1 k pokynu Ř - 2. kolo pro učební obory PŘ 2019.docx (0.07 MB)

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB