Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

3. kolo přijímacího řízení

29.5.2019

3. kolo přijímacího řízení

D O D A T E K č. 3

k „Příkazu ředitelky č. 01/2019 o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu na Střední školu, Bohumín, příspěvkovou organizaci, pro školní rok 2019/2020“


týkající se 3. kola přijímacího řízení pro učební a maturitní obory ve školním roce 2019/2020


I. Konání 3. kola přijímacího řízení
V souladu s ustanoveními § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění, a s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhlašuje Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, se sídlem Husova 283, Bohumín, 3. kolo přijímacího řízení bez konání přijímací zkoušky v níže uvedených oborech vzdělání s těmito počty volných míst:Soubory ke stažení:

Dodatek č. 3 k pokynu Ř - 3. kolo pro učební i maturitní obory PŘ 2019.pdf (0.22 MB)

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB