Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

10. ročník Dne prevence – Klima třídy

4.10.2019

Ve dnech 26. 9. a 3. 10. 2019 proběhl na SŠ Bohumín již 10. ročník Dne prevence na téma: Klima třídy.

Akce byla určena prvním ročníkům těchto tříd: OKS1, EMO1, PSČ1, KUČ1 a KD1.

Místo vyučování měli studenti školy možnost diskutovat o tom, co by měli udělat pro to, aby se ve škole cítili dobře, jaké hodnoty a vztahy by měl mít kolektiv jejich třídy. Pochopitelně se hovořilo i o negativních jevech, které se mohou v kolektivu vyskytnout a co udělat, pokud k tomu dojde.

Součástí Dne prevence byly i psychohry a výtvarná činnost, kde se představily výtvarně jednotlivé třídy. Nechyběla ani přednáška Městské policie Bohumín zaměřená na přestupky a trestné činy mladistvých.

Na úspěšné realizaci Dne prevence se podíleli pedagogové: Mgr. R. Kozel, Mgr. J. Thér, Mgr. M. Wojnarová a Mgr. Jana Lichá – školní psycholožka.

Poděkování Městské policii Bohumín – strážníkům p. Semjanovi a p. Uherkovi.

Akce měla u studentů velký ohlas.

 

Text: Magdaléna Wojnarová

 

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB