Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Exkurze

6.10.2019

Exkurze

Exkurze – Oblastní centrum údržby Východ se sídlem v Brně, Středisko údržby Bohumín

 

4. 10. 2019

Žáci 3. a 4. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy

 

V úvodu exkurze jsme navštívili pracoviště zaměřené na periodickou údržbu vozů a neplánovanou opravu poškozených vozů, kde jsme měli možnost prohlédnout si vše od interiéru vozů a jejich technického vybavení (řídící panely vozu, topení, klimatizace) až po jejich základní součásti (dvojkolí, kotoučové a špalkové brzdy). Velmi jsme ocenili praktickou ukázku upozorňující na špatně uzavřené dveře vagonu pomocí světelné signalizace.

Na pracovišti určenému k provoznímu ošetření lokomotiv jsme byli seznámeni např. s napájecí soustavou elektrické lokomotivy, s vlakovým zabezpečovacím zařízením a jeho funkčními vlastnostmi nebo hříží, zdvihacím zařízením určeným pro vyvázání dvojkolí nebo podvozku kolejového vozidla a jeho následnou opravu.

Závěr exkurze byl pak věnován ukázce technicko-hygienické údržby osobních vozů.

 

Děkuji vedoucímu SÚ Bohumín panu Stanislavu Vaštylovi, panu Ing. Skoumalovi a všem ostatním, kteří se podíleli nejen na přípravě exkurze, ale i na jejím uskutečnění.

 

Text a foto: Věra Kerlínová

Další fotografie naleznete na FB školy.

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB