Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Výzva k realizaci zakázky

1.12.2019

 

Písemná výzva k předložení nabídky na realizaci  akce „Rekonstrukce kadeřnictví“.

Zadavatel Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, 735 81 Bohumín si vyhrazuje právo:

 

  • odmítnout předložené nabídky,
  • zrušit zadání veřejné zakázky,
  • doplnit zadání veřejné zakázky,
  • smlouvu neuzavřít.
  1. I.            Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na provedení rekonstrukce kadeřnictví včetně všech  souvisejících prací v objektu SŠ na ulici Husova 283, 735 81 Bohumín podle projektové dokumentace zpracované v červenci 2019  projektantem, Ing. Daliborem Macurou.

Specifikace zakázky je uvedena v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1) a projektové dokumentaci a soupisu prací (příloha č. 2). Pokud jsou v technické specifikaci veřejné zakázky malého rozsahu obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů a nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

 

  • místo plnění: Budova Střední školy, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, 735 81 Bohumín
  • termín plnění: červen - září 2020

 

Specifikace zakázky ke stažení ZDE (http://LeteckaPosta.cz/449511479)

 

 

Soubory ke stažení:

SOD Rekonstrukce kadeřnictví - na web.docx (0.07 MB)

Výzva na realizaci rekonstrukce kadeřnictví - na web.docx (0.13 MB)

Seznam dokumentace Kadeřnictví.doc (0.05 MB)

SŠ Bohumín_Rekonstrukce kadeřnictví_výkaz_výměr.xlsx (0.39 MB)

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB