Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Přijímací řízení pro rok 2020

8.2.2020

Přijímací řízení pro rok 2020

Kritéria přijímacího řízení 2020

(Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace)

 

 

V souladu s ustanoveními § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění, a s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, stanovuji následující kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední škole, Bohumín, příspěvkové organizaci, Husova 283, Bohumín ve školním roce 2020/2021:

 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Kód oboru vzdělání

Název oboru vzdělání

Max. počet žáků

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy

15

75-41-M/01

Sociální činnost

15

23-51-H/01

Strojní mechanik

24

23-56-H/01

Obráběč kovů

24

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

15

26-51-H/01

Elektrikář

15

65-51-H/01

Kuchař-číšník

30

69-51-H/01

Kadeřník

30

64-41-L/51

Podnikání – denní studium

30

64-41-L/51

Podnikání – dálková forma studia

30

 

 Přihlášky ke stažení ZDE

 

Soubory ke stažení:

Kritéria přijímacího řízení 2020-bez PSL-final ele.podp..pdf (0.61 MB)

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB