Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Návštěva v Univerzitní mateřské škole při VŠB Ostrava

13.2.2020

Návštěva v Univerzitní mateřské škole při VŠB Ostrava

V pátek 7.2.2020 se vydala děvčata z posledního ročníku oboru Sociální činnost do UMŠ VŠB, aby zjistila, jak fungují dnešní moderní školky a zda by se ve svém dalším profesním životě na chodu takového zařízení nechtěla podílet.

U vchodu této napohled moderní budovy náš přivítala paní ředitelka, která nás v úvodu seznámila s relativně krátkou historií tohoto zařízení, s rozdíly ve financování státních, firemních a mateřských školek. Ukázala nám jednotlivá oddělení, kde nám prezentovala řadu pomůcek, se kterými se dnes ve školkách pracuje. Děvčata se stala diváky hudební výchovy u dvouletých dětí (což se stalo východiskem diskuse o zákonné povinnosti přijímat děti již v takto raném věku). V předškolním oddělení probíhala hodina dechové gymnastiky, která se stala výchozím bodem pro další nosné téma, kterým jsou nové trendy v současné předškolní výchově (zavádění polytechnické předškolní výchovy, prematematické gramotnosti, angličtiny atp.)

Závěr nás opět vrátil do reality pracovního života. Paní ředitelka nás seznámila s náplní práce učitelky mateřské školy, chůvy a pomocného pedagoga, s kvalifikačním podmínkami spojenými s výkony jednotlivých funkcí a  také s jejich průměrným finančním ohodnocením.

Myslím, že exkurze tohoto zařízení přispěla k lepší orientaci v prostředí předškolního vzdělávání a pomohla žákyním si ujasnit, bude-li to směr jejich kariéry, nebo spíše slepá ulička.

 

Text a foto: Alena Hejduková

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB