Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Míčové hry

2016/17

 Vedoucí Mgr. Radim Kozel

Žáci se v kroužku scházejí vždy ve středu. Větší účast a poctivější docházku mají chlapci. Přesně podle skupiny, která v daném dni na kroužek dorazí, volíme činnost, které se budeme věnovat. Větší část hodin byla prozatím věnována odbíjené. V rámci hodin vyhrazených kroužku si členové většinou zdokonalují herní činnosti jednotlivce a hrají průpravné hry.

Členové kroužku se účastnili sportovního dne SŠ Bohumín a chlapci se zúčastňují navíc tréninků odbíjené, jako přípravy na utkání proti Gymnáziu Františka Živného v Bohumíně.

2014/15

vedoucí Mgr. Eva Funková

Kroužek se scházel v lichý pátek v tělocvičně na Husovce. Žáci se připravovali na postupové soutěže s Gymnáziem Františka Živného v Bohumíně. Bohužel jsme prohráli, tudíž jsme byli bez postupových šancí. V měsíci květnu jsme zorganizovali mezitřídní turnaje proti členům ŠSK. Činnost kroužku odbíjené se realizuje v prostorách tělocvičny školy na budově Husova. Tréninková jednotka probíhá vždy v liché pátky od 14:40 do 15:25 hodin. Žáci se seznamují se základními údery, příjmy a hlavní důraz je kladen na vrchní podání. V každé hodině žáci hrají, aby se zdokonalovali v týmové práci nahrávačů, smečařů. V říjnu proběhla postupová soutěž, kdy se naši žáci utkali s Gymnáziem Františka Živného v Bohumíně. Bohužel jsme prohráli a nepostoupili. I z tohoto zápasu jsme mohli vyvodit naše nedostatky, na které se musíme zaměřit v dalších hodinách.

2013/14

Žáci se v kroužku scházeli vždy v liché pondělí v naší „Velké tělocvičně“. V letošním školním roce se účast v kroužku oproti minulým letům výrazně zlepšila a bylo tedy možné věnovat větší čas nácviku techniky s jednotlivými členy kroužku, kteří do hodin docházeli pravidelně. Basketbal byl zařazován především jako rušná část hodin. Větší zájem byl ze strany žáků o volejbal, a tak byl v zájmu zachování co nejhojnější docházky dáván větší prostor právě volejbalu. Ke konci školního roku už se žáci v kroužku scházeli jak v sudém tak v lichém týdnu a členové kroužku nohejbalu se zapojili do volejbalu. Pravidelná účast velkého počtu žáků je velkým úspěchem.SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB